printen linkedin

Ervaring | Projecten

neW2You heeft afgelopen jaren o.a. de volgende opdrachten uitgevoerd:

    → Opstellen implementatieplan invoering MS Dynamics, SharePoint, PowerBI en Finan
    → Projectmanagement invoering pilot MS Dynamics, SharePoint, PowerBi en Finan
    → Advisering over opzetten centrale frontoffice
    → Opzetten afdeling Zorgverkoop
    → Marktanalyse Radiotherapie
    → Opzetten Kostprijsmodel, berekening kostprijzen zorgverrichtingen en tarieven DBCzorgproducten
    → Zorgcontractering, onderhandelen met zorgverzekeraars
    → Opzetten geintegreerd management informatiesysteem
    → Coördineren van ICT projecten
    → Aansturing externe ICT adviseurs / leveranciers
    → Insourcing van financiele administratie
    → Outsourcing ICT
    → Diverse softwarepakketselecties (EPD, Financieel, Personeel, Kwaliteit, BI)
    → Analyse ICT-problemenatiek vanuit diverse invalshoeken
    → Notitie over het belang van een besturingsmodel voor de inrichting van de informatievoorziening
    → Advisering over toekomstige ICT inrichting
    → Maken van businesscase voor nieuwe zorgvestiging
    → Aantrekken van additioneel benodigde zorgfinanciering
    → Opzetten SLA's
    → Coaching business controller en financieel medewerkers
    → Ondersteuning bij samenstelling brancherapport radiotherapie
    → Ondersteuning en adviseren Raad van Bestuur op financieel economisch gebied
    → Verbetering van de bedrijfsvoering
    → AO-IC opdracht, maken van procesbeschrijvingen en duidelijkheid verschaffen over TVB
    → Analysering DBC productstructuur
    → Coördinatie inrichting DBC verrichtingenadministratie
    → Quickscan inrichting commerciele zorg BV
    → Quickscan business control
    → Adviesrapport herstructurering financiële functies fusieorganisatie
    → Integratie backoffice van overgenomen zorgorganisatie
    → Advisering inrichting joint venture tbv huishoudelijk hulp
    → Adviesopdracht Registratie van zorg.


Daarnaast vonden reguliere werkzaamheden plaats als Business Controller (maken van begrotingen, jaarrekeningen, maandrapportages, liquiditeitsbegrotingen, financieringsvraagstukken, advisering raad van bestuur) of als informatiemanager.

Bovenstaande opdrachten werden uitgevoerd voor de volgende klanten:


 • Liof
 • Radar
 • ZRTI
 • Maastro
 • NVRO
 • WonenPlus
 • Orbis Huishoudelijke Hulp
 • Orbis (tegenwoordig Zuyderland)
 • MeanderGroep
 • azM
 • GroenekruisDomicura
 • Domicura
 • PCKwadraat
 • OZRC
 • Stichting Verbeeten